Personvern

HjemPersonvern

Slik behandler vi dine personlige opplysninger

Hos Auto Care beskytter vi ditt personvern og etterstreber alltid et høyt databeskyttelsesnivå. I våre retningslinjer for personvern forklarer vi hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger. Retningslinjene beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan bruke dem.

Auto Care AS, organisasjonsnummer 957 588 648, og adresse Lindebergvegen 12, 2016 Frogner er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål angående vår håndtering av dine personopplysninger eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter knyttet til håndtering av dine personopplysninger, vennligst kontakt vår databeskyttelsesansvarlig: info@autocare.no

Hvilke personopplysninger behandler vi om deg

Når du besøker vårt nettsted, behandles følgende data: navnene på sidene du har besøkt, nettleseren din og operativsystemet ditt, dato og klokkeslett for besøket, hvilken søkemotor du har brukt, navnene på nedlastede filer og din IP-adresse.

Hvem kan vi dele dine personopplysninger med?

Databehandlere
I tilfeller der det er nødvendig for at vi skal kunne levere våre tjenester, deler vi dine personopplysninger med selskaper som bistår oss med behandling av personopplysninger. Et databehandlingsselskap er et selskap som behandler personopplysninger på våre vegne og basert på instruksjoner fra oss. Vi har inngått avtaler med selskapenes personvernombud for å sikre en riktig og sikker behandling av de personopplysningene de forplikter seg til å behandle. Våre databehandlere hjelper oss med:

IT-tjenester (bedrifter som styrer drift, teknisk støtte og vedlikehold av våre IT-løsninger)

Innvending mot behandling av personopplysninger på grunnlag av berettiget interesse

Du har rett til å fremsette innvendinger mot behandling av dine personopplysninger som foretas på grunnlag av en berettiget interesse. Fortsatt behandling av dine personopplysninger krever i dette tilfellet at vi kan vise til tvingende legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller om det er gjort for å fastslå, utøve eller forsvare rettskrav.
Vi forsøker alltid å være så relevante som mulig i vår kommunikasjon med deg. Vi ønsker å kontinuerlig utvikle vårt tilbud til deg for å oppfylle dine forventninger på best mulig måte. For å kunne gjøre dette kan vi komme til å kontakte deg som kunde for å samle dine meninger om våre tjenester. Vi har gjort vurderingen at det også her er et felles behov, og at fordelene ved behandling veier tyngre enn din interesse om at det ikke behandles mer informasjon enn nødvendig.

Hvor behandles personopplysningene dine?

Vårt mål er å behandle dine personopplysninger innen EU/EØS så langt som det er mulig. Dine personopplysninger kan imidlertid i noen situasjoner overføres til, og behandles av, mottakere i land utenfor EU/EØS. I slike tilfeller vil vi utføre alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene behandles sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som er sammenlignbart med, og på samme nivå som, beskyttelsen som tilbys i EU/EØS. Eksempler på passende beskyttelsesforanstaltninger er godkjent adferdskodeks i mottakerlandet, standardkontraktsklausuler, bindende selskapsinterne regler eller Privacy Shield. Hvis du vil ha en kopi av beskyttelsesforanstaltninger som vi har tatt eller informasjon om hvor disse er gjort tilgjengelige, kan du få dette ved å kontakte oss.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for hvert formål. Se mer om bestemte lagringsperioder under overskriften “For hvilke formål behandler vi dine personopplysninger?”.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Vi utfører de juridiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger som kreves for å sikre at personopplysninger ikke blir manipulert, tapt eller ødelagt eller at uautoriserte får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner blir oppdatert ettersom teknologien utvikler seg og forbedres.

Dine rettigheter

Vi ønsker å være åpne og transparente vedrørende hvordan vi behandler oppgavene dine. Hvis du ha innsyn i personopplysningsbehandlingen vi gjør i forhold til deg, har du rett til å be om informasjon om behandlingen.

Hvis vi mottar en forespørsel om tilgang, kan vi be om ytterligere opplysninger for å sikre hvilke personopplysninger du vil ha innsyn i og for å gi personopplysningene til riktig person

Du har rett til å:

 • motta bekreftelse fra oss hvis vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall få tilgang til personopplysningene vi behandler om deg (registerutdrag) uten kostnad. Ved åpenbart ubegrunnede eller urimelige registreringsforespørsler (særlig på grunn av gjentatte forespørsler), kan en administrativ avgift bli belastet eller forespørselen nektes,
 • korrigere feil eller ufullstendig personopplysninger,
 • få dataene dine slettet i noen tilfeller, for eksempel hvis dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for det formål de ble samlet inn,
 • begrense behandling av dine personopplysninger i noen tilfeller – f.eks. hvis du har protestert mot en behandling av dine personopplysninger som foretas etter en interesseavveining – mens kontroll gjøres om våre grunner veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter.
 • hente og overføre personopplysninger til andre databehandlere i noen tilfeller (dataportabilitet). Retten til dataportabilitet dekker kun personopplysninger du har gitt oss og som vi behandler på grunnlag av visse rettsgrunnlag, for eksempel en avtale med deg.

Innvendinger mot behandling for direkte markedsføring

Du kan motsette deg at dine personopplysninger behandles for direkte markedsføring. Hvis du motsetter deg direkte markedsføring, vil vi avbryte behandlingen av dine personopplysninger for dette formålet, og avslutte enhver direkte markedsføringshandling. Du har naturligvis mulighet til å takke nei til e-post og personlige tilbud i enkelte kanaler, for eksempel kan du velge å bare motta tilbud fra oss via e-post, men ikke SMS.

Cookies og lignende

Vi bruker informasjonskapsler, web beacons og lignende teknikker (vanligvis kalt “cookies”) for å forbedre din opplevelse hos oss. Vi bruker cookies på vår nettside og i våre webtjenester. Her forklarer vi hvordan vi bruker cookies, og hvilke valg du kan gjøre når det gjelder våre cookies.

Cookies og lignende

Vi bruker informasjonskapsler, web beacons og lignende teknikker (vanligvis kalt “cookies”) for å forbedre din opplevelse hos oss. Vi bruker cookies på vår nettside og i våre webtjenester. Her forklarer vi hvordan vi bruker cookies, og hvilke valg du kan gjøre når det gjelder våre cookies.

Hva er cookies?

Cookies er små tekstfiler bestående av bokstaver og tall. Disse sendes fra oss eller våre partneres webservere og lagres på din enhet som vist nedenfor. Vi benytter forskjellige cookies:

 • Sessionscookies er en midlertidig informasjonskapsel som opphører når du lukker nettleseren eller appen din.
 • Permanente cookies er informasjonskapsler som forblir på datamaskinen din til du sletter dem, eller de utløper.
 • Førstepartscookies er informasjonskapsler angitt av nettstedet du besøker.
 • Tredjepartscookies er informasjonskapsler angitt av en tredjepartsside.
 • Web beacons er små, gjennomsiktige, grafiske bilder som kan finnes i e-post vi sender til deg.
 • Lignende teknikker er teknikker som lagrer informasjon i nettleseren eller enheten din på en måte som ligner på informasjonskapsler og web bacons.

 Hvorfor bruker vi cookies?

De cookies vi bruker forbedrer vanligvis de tjenestene vi tilbyr deg. Generelt kategoriserer vi våre informasjonskapsler og deres bruk som følger:

 • Analyscookies gir samlet analytisk informasjon om bruken av tjenestene våre.
 • Funksjonscookies gir oss mulighet til å lagre innstillinger som språkvalg, og om vi skal ferdigutfylle dine opplysninger eller ikke. Uten denne typen informasjonskapsler vil vi ikke kunne skreddersy våre tjenester i henhold til dine ønsker.
 • Reklamecookies gjør det mulig for oss å rette relevant markedsføring til deg.

 

Hvordan kan du kontrollere bruken av cookies?

Din nettleser eller enhet lar deg vanligvis endre innstillingene for bruk og omfang av cookies. Gå til innstillingene i nettleseren eller på enheten din for å lære deg mer om hvordan du justerer innstillingene for cookies. Du kan for eksempel velge å blokkere alle cookies, godta bare førstepartscookies eller slette cookies når du lukker nettleseren din. Vær oppmerksom på at noen av våre tjenester kanskje ikke fungerer hvis du blokkerer eller sletter cookies.

Klage til tilsynsmyndighetene

Hvis du mener at vi håndterer dine personopplysninger feil, kan du kontakte oss på følgende måte. Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten.

Hvordan kontakte oss?

Hvis du har spørsmål angående vår håndtering av dine personopplysninger eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter knyttet til håndtering av dine personopplysninger, vennligst kontakt vår behandlingsansvarlig: info@autocare.no